Jump to content

Aktuality 2018 (plus i změny pro rok 2017)

Zdravotní pojištění 2018:

Vzrostou minimální zálohy na sociální i zdravotní pojištění. U zdravotního pojištění z 1906 Kč na 2024 Kč. OSVČ, které platí minimální zálohy, musí již za leden 2018 zvýšit zálohu na zdravotní pojištění. Splatnost lednových záloh na zdravotní pojištění je do 8. února. 

Cestovní náhrady pro zaměstnance i podnikatele 2018:

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle zákoníku práce bude pro rok 2018 činit:

 • 30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 29,80 Kč u motorové nafty.

Základní náhrady pro cestovné 2018:

 • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč,
 • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,00 Kč.

Slevy jsou podle pořadí dítěte na 1.-3. dítě (nemusí se shodovat s pořadím narození) pro r. 2017:

 • 1. dítě:13 404 Kč/rok;
  1 117 Kč/měsíc
 • 2. dítě:19 404 Kč/rok;
  1 617 Kč/měsíc
 • 3. dítě: 24 204 Kč/rok;
  2 017 Kč/měsíc

Od 1. 1. 2018 navíc sleva na 1. dítě 15 204,- Kč, tj. 1 267,- Kč/měsíc.

Srážková daň z pracovních poměrů

Srážková daň je dnes u dohod o provedení práce u poplatníků, kteří nepodepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani a příjem je do 10.000,- Kč měsíčně.  Nově bude pak srážková daň i z příjmů, kdy jejich úhrnná výše nepřesáhne 2 500,- Kč za měsíc.

Fotovoltaika - FVE

U příjmů, u nichž energetický zákon nevyžaduje licenci, je přesun příjmů u FO z § 7 (podnikání) do § 10 (ostatní příjmy). To je výhoda,přífjmy nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Dále výhoda pro ty, kteří mají příjmy do 30 tis. Kč ročně, jsou osvobozené. Nevýhoda pro ostatní, nebudou moci upatnit odpisy. Pro rok 2016 se ještě bylo možné rozhodnout, jestli postupovat po novu nebo po staru, ale pro rok 2017 je to již povinné. 

Změny v zákoně o DPH od 1. 7. 2017

Pro rok 2017 u společnosti (dříve sdružení): 

Byla zrušena speciální úprava pro DPH pro společnosti bez právní subjektivity (dříve sdružení). Podle nové úpravy bude každý společník individuálně sám za sebe vést účetnictví a plnit svoje vlastní povinnosti k DPH, tj. podávat přiznání k DPH i kontrolní hlášení každý sám za sebe. K tomu vydalo GFŘ insformaci čj. 74024/17/7100-20116-709973. Lze využít přechodné ustanovení a postupovat postaru až do konce roku 2018.  Společníci podle informace GFŘ ve vztahu k 3. subjektům mohou využít podobná pravidla, jako jsou u komisionářské smlouvy. Ovšem to nic nemění na tom, že vzhledem k DPH musí každý plnit své povinnosti, tedy ve svých evidencích pro účely DPH musí každý vykázat uskutečněná plnění v rozsahu svého podílu na činnosti sdružení dle smlouvy.  Informace GFŘ zde.

Služby vztahující se k nemovitostem

U služeb vztahujícím se k nemovitostem je místem plnění místo, kde se nemovitost nachází. Nově to platí pro všechny služby, kdy daná nemovitost tvoří konstituvní prvek služby. Tedy např. platí to i pro služby právníka, který sepisuje kupní smlouvu pro danou nemovitost, nebo např. pro služby projektové apod. 

Zálohy (kupony)

Při přijetí úplaty (zálohy) vzniká povinnost přiznat daň. Nově tato povinnost nevznikne, pokud není dostatečně určitě známo, jaké zboží nebo služba má být poskytnuta, jaká bude sazba plnění a místo plnění. Jinými slovy jde o "neurčité plnění".  K tomu může dojít např. při podeji poukázky na zboží či služby, nebo např. i při přijetí zálohy na služby u nájmů. 

DUZP pro dlouhodobě poskytované služby

Je-li poskytováno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku déle než 12 měsíců, považuje se za uskutečněné posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém bylo poskytování započato.  Na to jsme byli zvyklí u nájmů, nyní nově je třeba takto postupovat u všech služeb, což bude činit problémy zejména u insolvenčních správců, stavebních prací apod. Jisté řešení je sjednat dílčí plnění, ale to nejde vždy. 

 

 

 

TIP:

Sleva na dani na evidenci tržeb : částka slevy 5000,- Kč, platí jen pro fyzické osoby a poprvé v roce, kdy je povinnost EET provádět.  Tedy bude využitelná pro mnohé plátce již v daňovém přiznání za rok 2017!

 

______________________________________________

Zajímá Vás aktuálně něco jiného? Napište svůj dotaz.

Napište nám

Kontaktní informace

EKK Servis, s.r.o.
Třešňová 521/44
Hradec Králové - Svobodné Dvory
503 11
Česká republika
IČ:
DIČ
GPS N 50°13.27220', E 15°47.79633'