Jump to content

Aktuality 2021

Zdravotní a sociální pojištění pro rok 2021:

U zdravotního pojištění se zvyšuje minimální částka pojistného pro OSVČ na 2.393,- Kč měsíčně (nutno platit již od ledna!!!).  U pojištění na důchodové pojištění na 2.588,- Kč měsíčně.  

Cestovní náhrady pro zaměstnance i podnikatele 2021:

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle zákoníku práce bude činit:

  • 27,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 31,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 27,20 Kč u motorové nafty,
  • 5 Kč za 1 kilošatthodinu elektřiny. 

Základní náhrady pro cestovné 2021:

  • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,20 Kč,
  • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,40 Kč.

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění u příjmů malého rozsahu

U příjmů ze zaměstnání malého rozsahu se zvyšuje limit pro účast na nemocenském pojištění z 3000 Kč měsíčně na 3500 Kč měsíčně.  

Minimální nemocenské pojištění OSVČ

Minimální nemocenské pojistné OSVČ je 147 Kč. 

Mnoho přechodných změn v souvislosti s koronavirem

Vláda připravila pro podnikatele mnoho úlev v souvislosti s restriktivními opatřeními v důsledku šíření koronavirové infekce. Je nutné sledovat aktuální zprávy, protože úlevy se neustále vyvíjejí. 

Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

Změnily se termíny pro podání daňových přiznání a také vrácení přeplatků. Těm, kteří podají daňové přiznání elektronicky, bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o 1 měsíc.

Zavedení stravovacího paušálu

Místo stravenek může zaměstnavatel dávat zaměstnancům peníze za stejných výhod jako u stravenek. 

Změny odpisů

U daňového odpisování hmotného majetku se zvyšuje hranice ze 40 000 na 80 000 korun. Zavádí se rovněž mimořádné odpisy pro majetek v první a druhé odpisové skupině v letech 2020 a 2021.

DPH u nájmů nemovitostí

Dosud bylo možné rozhodnout se zdańovat nájem nemovitosti jiným plátcům DPH. Nyní dochází k omezení této volby v případech, kdy předmětem nájmu pro jiného plátce jsou vybrané nemovité věci, jejichž součástí jsou prostory, které jsou určeny pro trvalé bydlení.

Limit u hypoték

Bude možné i nadále uplatnt odpočty úroků ze smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně, ale došlo ke snížení limitu odpočtu pro nově obstarané bytové potřeby od 1. ledna 2021 z původních 300 000 Kč na 150 000 Kč.

TIP:

  • Korovavirus: buďte bdělí svých práv a ve vlastním zájmu aktivně sledujte změny, které se denně objevují v souvislosti s různými úlevami, které můžete získat v této těžké době pro podporu Vašeho podnikání. 
  • Paušální daň: do 11.1.2021 nutno podat přihlášku!

 

______________________________________________

Zajímá Vás aktuálně něco jiného? Napište svůj dotaz.

Napište nám

Kontaktní informace

EKK Servis, s.r.o.
Třešňová 521/44
Hradec Králové - Svobodné Dvory
503 11
Česká republika
IČ:
DIČ
GPS N 50°13.27220', E 15°47.79633'